Känslofokuserad parrelationskurs

Kursen riktar sig till par som vill förbättra sin känslokontakt och öka förståelsen för det egna parförhållandet. Vi tar emot sju par till kursen. Paren förväntas delta i alla kurstillfällen samt förbinder sig att delta hela processen. Varje par kommer i huvudsak att föra diskussioner med den egna partnern. Innan kursen börjar kommer kursens ledare att ta kontakt.

Kursen hålls i familjerådgivningens utrymmen på Skolhusgatan 26 B vån. 4, lördag 26.1 kl. 10-15 och tisdagarna 5.2, 19.2 och 5.3 kl. 17.30-19.30. Kursen är avgiftsfri men för servering uppbärs en avgift på 20 euro/familj. Vid behov försöker vi ordna eget program för barnen.

Kursgångernas teman är: Förståelse av anknytning och kärlek, när kontakten bryts - destruktiva diskussioner, att känna igen ömma punkter, att återskapa en trygg kontakt, skapa ny tillit, att stärka känslokontakten med hjälp av närhet och beröring.

Mer information: Siv Jern, siv.jern@evl.fi, tfn 044 480 8492.
 
  (*=Obligatoriskt fält)
(!=Bekräftar uppgiften)
Känslofokuserad parrelationskurs
    Uppgifter om grupperna
Känslofokuserad parrelationskurs
Börjar: 26.01.2019 kl. 10:00
Slutar: 26.01.2019 kl. 15:00
Plats: Familjerådgivningsbyrån
Deltagaravgiften: 20.00 €
Uppgifter om anmälaren
Förnamn
*
Efternamn
*
E-post
*
Elektronisk fakturerings-adress
*
Telefonnummer
 
Födelsetid (dd.mm.åååå)
 
Uppgifter om partnern
Min partners namn (förnamn + efternamn)
 
Min partners födelsetid
 
Övrigt
Bakgrundsuppgifter om oss
 
Hur länge har ni varit ett par?
 
Förväntningar på kursen?
 
Vi har som barn behöver skilt program
  nej
ja
Om ni har barn som behöver skilt progarm, skriv antal och ålder
 
Eventuella specialdieter
 
Övrigt som kan vara bra att känna till
 
 
Tack för din anmälan! Siv Jern tar kontakt med er!